DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Cập nhật: 23.01.2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ [tải về...]

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Cập nhật: 20.01.2017
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn [tải về...]

Thông báo: V/v Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016

Cập nhật: 20.01.2017
Thông báo: V/v Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016 [tải về...]

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Cập nhật: 19.01.2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ [tải về...]

Thông báo giao dịch của người nội bộ của Công ty đại chúng

Cập nhật: 30.12.2016
Thông báo giao dịch của người nội bộ của Công ty đại chúng [tải về...]

Thông báo giao dịch của người nội bộ của Công ty đại chúng

Cập nhật: 17.12.2016
Bà: Phan Thị Anh Thy – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai công bố thông tin giao dịch cổ phiếu. [tải về...]

Thông báo giao dịch của người nội bộ của Công ty đại chúng

Cập nhật: 17.12.2016
Ông: Phùng Văn Nhì – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai công bố thông tin giao dịch cổ phiếu. [tải về...]

Thông báo cổ phiếu Công ty giao dịch trên thị trường UPCoM

Cập nhật: 16.12.2016
Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai thông báo đến quý cổ đông công ty về việc: Cổ phiếu CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai – Mã chứng khoán: DOC, được giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày… [tải về...]

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

Cập nhật: 16.12.2016
Thông báo: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai. Mã chứng khoán: DOC. [tải về...]

Quyết định chấp thuận cổ phiếu Công ty được giao dịch chứng khoán

Cập nhật: 14.12.2016
Quyết định của Sàn giao dịch CK Hà Nội chấp thuận cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai (mã chứng khoán: DOC) giao dịch trên sàn Upcom [tải về...]