Loại Phân Bón (Giá VNĐ/kg)
- Giá có thể thay đổi liên hệ (061) 3836074

TIN TỨC MỚI

CBTT ứng viên ứng cử để bầu bổ sung thay thế một thành viên ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)

Thứ Năm Tháng Mười Hai 2, 2021

CBTT ứng viên ứng cử để bầu bổ sung thay thế một thành viên ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025) được tổ chức theo thể thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết của ĐHĐCĐ.

Hai phương pháp tưới cà phê mùa khô

Thứ Hai Tháng Ba 25, 2019

Ở những vùng trồng cà phê có mùa khô hạn kéo dài thì việc tưới nước mang ý nghĩa quyết định đến sinh trưởng và năng suất cà phê. Tưới nước có tác dụng duy trì sinh trưởng của cây, đồng thời là điều kiện đặc biệt để cây ra hoa…

Đối Tác Của Chúng Tôi