DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2023

Cập nhật: 03.01.2024
Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng Cuối năm 2023 [tải về...]

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

Cập nhật: 23.11.2023
Nghi quyết HĐQT số 41/NQ-HĐQT ngày 23/11/2023 của công ty cổ phần VTNN Đồng Nai về việc lựa chọn, ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với công ty TNHH kiểm toán & tư vần RSM việt nam. [tải về...]

Thông Báo Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 02 Chi Nhánh trực thuộc Công ty

Cập nhật: 02.11.2023
Thông Báo Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 02 Chi Nhánh trực thuộc Công ty [tải về...]

Nghị quyết của HĐQT về vay vốn tín dụng ngân hàng

Cập nhật: 10.10.2023
Nghị quyết của HĐQT về vay vốn tín dụng ngân hàng [tải về...]

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 04.10.2023
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 [tải về...]

Thông báo chi trả cổ tức (đợt 02) năm 2022

Cập nhật: 29.09.2023
Thông báo chi trả cổ tức (đợt 02) năm 2022 [tải về...]

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Cập nhật: 21.09.2023
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ [tải về...]

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

Cập nhật: 06.09.2023
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 [tải về...]

Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023

Cập nhật: 19.07.2023
Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023 [tải về...]

Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2023

Cập nhật: 18.07.2023
Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2023 [tải về...]