DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

CBTT ký hợp đồng Kiểm Toán BCTC năm 2020

Cập nhật: 20.11.2020
CBTT ký hợp đồng Kiểm Toán BCTC năm 2020 [tải về...]

Chấm dứt hoạt động Trạm VTNN Lâm San trực thuộc Công Ty CP VTNN Đồng Nai

Cập nhật: 20.11.2020
Chấm dứt hoạt động Trạm VTNN Lâm San trực thuộc Công Ty CP VTNN Đồng Nai [tải về...]

Nghị quyết HĐQT V/v Lấy Ý Kiến Cổ Đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch SXKD 2020

Cập nhật: 19.11.2020
Nghị quyết HĐQT V/v Lấy Ý Kiến Cổ Đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch SXKD 2020 [tải về...]

Thông Báo Phát Hành Hoá Đơn Điện Tử

Cập nhật: 13.10.2020
Kính gửi: Quý Khách hàng/Đối tác Trước hết, Công ty cổ phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai (Docam) trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng/Quý Đối tác đã hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Thực hiện theo Quy Định của Bộ Tài chính về… [tải về...]

CBTT Kết Luận về việc Thanh Tra Thuế tại Công Ty CP VTNN Đồng Nai

Cập nhật: 01.09.2020
CBTT Kết Luận về việc Thanh Tra Thuế tại Công Ty CP VTNN Đồng Nai   [tải về...]

Thông Báo Tổ Chức Đấu Giá Tài Sản Nhà Máy Phân Bón

Cập nhật: 21.08.2020
Thông Báo Tổ Chức Đấu Giá Tài Sản Nhà Máy Phân Bón TB To Chuc Dau Gia Tai San NMPB [tải về...]

Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020

Cập nhật: 17.07.2020
Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020 [tải về...]

Chấm dứt Hoạt Động Nhà Máy Phân Bón trực thuộc công ty

Cập nhật: 16.07.2020
Chấm dứt Hoạt Động Nhà Máy Phân Bón trực thuộc công ty [tải về...]

Nghị quyết của HĐQT về vay vốn tín dụng ngân hàng

Cập nhật: 16.07.2020
Nghị quyết của HĐQT về vay vốn tín dụng ngân hàng [tải về...]

Thay đổi Nhân Sự Ban Điều Hành Công Ty

Cập nhật: 16.07.2020
Thay đổi Nhân Sự Ban Điều Hành Công Ty [tải về...]